Module Management System - MMS

Řešení pro podnikové agendy typu Request & Document Management

Modulární webové aplikace určené pro správu, evidence a schvalování různých typů požadavků a dokumentových agend s integrací na prostředí M365.

Určení

 • Řešení pro ty z Vás, kteří hledají cestu pro k propojení lokálního a cloudového prostředí.
 • Požadujete řešení s předností integrace na lokální řešení a současně využívat služby v prostředí M365.

Výhody

 • MMS kombinuje a efektivně využívá výhody vlastních webových řešení (High Code) a online prostředí M365.

 • Řešení MMS přináší flexibilní propojení lokálního a cloudového světa.

Oblasti využití


Požadavky

 • Evidence a správa požadavků na základě definovaných procesů.

Dokumentace

 • Evidence a správa dokumentových a smluvních agend.
 • Řízená dokumentace na základě definovaných procesů.

Příklady

 • Správa budov a zařízení - řešení pro oblast správy budov dle specifických potřeb.

 • Změnové požadavky - řešení pro schvalování požadavků na změny ve výrobním cyklu od zadáním, zpracováním, schválením až po kontroly o zavedení a uzavření požadavku.

 • Správa smluvní agendy - řešení, která usnadňuje firmám řešit problematiku správy a zpracování smluvní agendy.

 • Schvalování dodavatelů - registraci a schvalování dodavatelů s kontrolními mechanismy.

 • Řízená dokumentace - Vytváření, schvalování a správa dokumentových sad dle definovaných pravidel a postupů.


Skladba & Funkcionality

Skladba

 • Seznamy - evidence požadavků
 • Knihovny - Dokumentové sady

Funkcionality

 • Hlavní proces (procesní stavy)
 • Workflow (úkoly, historie)
 • Formuláře
 • Přílohy
 • Tagování
 • Notifikace (mail, zvoneček)
 • Aplikační & Procesní role
 • Řízení oprávnění
 • Vyhledávání (Full text)
 • Archiv & Koš
 • Exporty

Workflow

Parametry

 • Řešení je vybaveno komfortním procesem pro schvalování nebo připomínkování
 • Poskytuje automatické nebo manuální spouštění workflow
 • Dva režimy běhu pro vyřízení úkolů - paralelní a sériový
 • Možnosti kombinace více procesů do jednoho workflow
 • Možnosti agregovaných nebo skupinových úkolů
 • Řízení oprávnění na základě přiděleného úkolu a role

Akce

 • Vyřízení úkolu (Schválení, Zamítnutí, Potvrzení)
 • Delegování úkolu (Předání, Přizvání)
 • Přeřazení úkolu
 • Zrušení
 • Historie (graf, tabulka)

Prostředí & Integrace

Provoz v prostředí On-Premise nebo v M365 jako Provider-Hosted Addin na SharePointu.

Integrace M365

 • SharePoint > DMS služby
 • Teams > Vyřízení úkolu WF
 • Azure > Registrace řešení
 • Power Platform > Integrace

Správa

Aplikace

 • Uživatele & Skupiny
 • Role & Přístupy
 • Navigace
 • Notifikace (mail, zvoneček)
 • Export & Import nastavení
 • Aut. kontroly

Moduly

 • Moduly - Seznamy a Knihovny
  • Sloupce - 11 typů
  • Pohledy - popis, pořadí, limity, aktivity, podmínky, sloupce, řazení
 • Workflow
  • Typy, cesty, režimy

Výhody

Flexibilní propojení cloudového a lokálního prostředí

 • Efektivně využívá výhody obou prostředí

 • Řešení, které vám umožní využívat vybudované datové sklady a zdroje

 • Řešení s efektivním využívání služeb prostředí M365
   

 • Zefektivněte své nástroje:  Integrace | Vyhledávání | Reporting

 • Rozšiřte možnosti své práce: Spolupráce | Sdílení | Publikování | Komunikace